top of page
Kangoeroe en Wallabie

Kangoeroes en Wallabies zijn buideldieren.


Het zijn zoogdieren behorende tot de Marsupialia. Het grootste deel kangoeroe-achtigen in België zijn de Bennett's Wallabies. Deze zijn goed in gevangenschap te houden en kunnen tot 10 jaar worden. Zij leven in groepen en schuilen voornamelijk overdag om 's nachts te grazen. De kangoeroe heeft goed ontwikkelde achterpoten met een sterk ontwikkelde 4e teen. De grote zware staart zorgt voor steun tijdens de rust.Hoe meer ruimte de kangoeroes hebben hoe beter. Zorg voor een goede omheining met maasdraad. Een klein stalletje met stro voldoet als beschutting, eventueel verwarmd om vrieskou te vermijden en/of zieke dieren te verzorgen. De Bennett's Wallabie kan goed lage temperaturen verdragen en zijn eerder warmtegevoelig. Dus zorg voor voldoende schaduw en water, ook op de weide. Indien er meerdere mannetjes zijn is er kans op vechten bij een te kleine huisvesting.Bij transport van de dieren is een kist aanbevolen, net groot genoeg om rechtop te staan en waarbij de bodem gesloten en vlak is. Zorg voor voldoende luchttoevoer maar ook voor voldoende duisternis. Tijdens het vangen moet men opletten voor paniek bij de kangoeroes. Ze kunnen bij het vluchten snel in het gaas springen en zichzelf verwonden.

Qua voeding kan men eenvoudigweg brokjes geven in combinatie met goed grashooi. Gras, wortels en witlof kan bijgevoerd worden."Ter preventie van 'Lumpy Jaw' (kaakontsteking) moeten er takken worden voorzien om op te kauwen."Bij de bevruchting is de geur belangrijk. De mannelijke dieren ruiken aan de buidel en de genitaalopening van het vrouwtje waar na een korte achtervolging de dekking plaatsvindt. 24 uur voor de geboorte gaat de moeder de buidel schoonmaken. Dit wordt heviger tot de geboorte zelf, waarbij de kangoeroe in de geboortehouding zit. Het jong is onbehaard, blind en doof, de achterpoten onderontwikkeld. Via de vacht kruipt het jong naar de buidel (duurt 5-30 min) en zuigt zich vast aan de tepel. Hier blijft het jong permanent en ondergaat verder de embryonale ontwikkeling (deel 1). Na de ontwikkeling komt het jong naar buiten en zal af en toe terugkeren om te drinken (deel 2). De duur van deze ontwikkelingen is afhankelijk van type kangoeroe.

Bij de Bennett's wallabie geldt het volgende: 

leeftijd geslachtsrijp: man 19 maanden, vrouw 14 maanden
oestruslengte: 33-34 dagen
dracht: 30 dagen
lactatieduur in buidel: 285 dagen
totale lactatieduur: >14 maanden

bottom of page