top of page
Cat Walking
Castratie van de kater

De meeste mensen die een kitten nemen staan er niet bij stil dat het leuke jonge diertje dat zij hebben, al na 6 tot 9 maanden geslachtsrijp is.
Op deze leeftijd worden poezen voor de eerste keer 'krols' en gaan katers 'stinken'.

Poezen worden dan zeer aantrekkelijk voor katers die 'op liefdespad' zijn.

Indien geen maatregelen worden getroffen, leiden zelfs kortstondige ontmoetingen tussen beide geslachten, 9 weken later tot gezinsuitbreiding.

​Castratie kater


"Katers worden geslachtsrijp als zij 6-9 maanden oud zijn. "

Vanaf deze leeftijd kunnen zij de neiging krijgen overal tegenaan te plassen (het zogenaamde sproeien).
Ook krijgt hun urine een doordringende 'katerlucht'. De kater is veel op pad en weinig huiselijk meer. Bij terugkomst zitten de katers vaak onder de krabben en abcessen tengevolge van hun luidruchtige nachtelijke gevechten.

Tijdens deze - soms meerdaagse - zwerftochten, steken de katers vele drukke wegen over en wordt een groot aantal van hen aangereden.


Om deze redenen worden de meeste katers gecastreerd zodra zij 6 maanden oud zijn. De kater blijft dan veel huiselijker en gezonder.
Onder narcose worden beide zaadballetjes verwijderd door 2 sneetjes over het scrotum. Daardoor is de kater niet meer hormonaal actief. De operatie is een betrekkelijk geringe ingreep en de kater kan dezelfde dag weer naar huis.


Voor vragen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.

bottom of page