top of page
Pet The Bunny
Vaccinatie van uw konijn

Myxomatose en Viraal hemorrhagische ziekte (Rabbit Haemorrhagic Disease, RHD) zijn twee ernstige infectieuze aandoeningen, die

voorkomen kunnen worden."Uw konijnen kunnen gevaccineerd worden tegen myxomatose en RHD!"

 

 

Wat zijn de tekenen van de ziektes?

Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus. De eerste
tekenen van infectie zijn met vocht gevulde zwellingen op
het hoofd en het aangezicht. “Gezwollen ogen” zijn een ander
klassiek symptoom,samen met gezwollen lippen en kleine
zwellingen aan de binnenkant van het oor en rond de anus
en de geslachtsorganen. Deze zwellingen kunnen in één dag
zo ernstig worden dat de dieren niet meer kunnen zien. Eten
en drinken wordt progressief moeilijker en de dieren sterven
gewoonlijk binnen de 12 dagen.


RHD wordt veroorzaakt door een ander virus dan myxomatose.
Het verloop van de ziekte is helemaal anders. De meeste
konijnen die besmet zijn met RHD zullen snelsterven zonder
klinische verschijnselen, behalve een korte periode van
sufheid en slaperigheid gedurende enkele uren. Bij een konijn
dat langer blijft leven kunnen de symptomen heel variabel zijn
met bijvoorbeeld koorts en stuipen. Deze evolueren snel tot
een terminale coma waarbij de aangetaste dieren gewoonlijk
bezwijken binnen de 12-36 uur. In een aantal gevallen kan er
net voor de dood een bloederige afscheiding ter hoogte van de
neus gezien worden.Hoe wordt de ziekte verspreid?

Myxomatose wordt het vaakst verspreid via bloedzuigende
insecten, zoals de konijnenvlo en muggen. Het virus kan blijven
leven in het bloed van vlooien tijdens hun rustperiode. Het virus
kan echter ook overgedragen worden door direct contact tussen
konijnen waardoor de spreiding van de ziekte niet gecontroleerd
kan worden door enkel de bloedzuigende insecten te bestrijden.
In het geval van RHD wordt het virus uitgescheiden in de
urine, de uitwerpselen en via de luchtwegen. Het virus kan
gedurende maanden overleven in de omgeving en kan dus ook
verspreid worden via besmette kledij, hokken, drink- en
voederbakken en andere voorwerpen.

bottom of page